Financieel overzicht

Resultatenrekening 2017

Het werk van Malkander wordt voor het grootste gedeelte gesubsidieerd door degemeente Ede. In dit verslag heeft u kunnen lezen wat we doen voor de subsidie diewe ontvangen. Natuurlijk mag ook een cijfermatige verantwoording niet ontbreken.

jaarverslag 2017

Financieel overzicht

Onze medewerkers