Raad van Toezicht

Woord van Raad van Toezicht

jaarverslag 2017

Raad van Toezicht

Stichting Malkander heeft in 2017 vormgegeven aan activiteiten gericht op maatschappelijke participatie en welbevinden (de zogenaamde nulde lijn) in de gemeente Ede. Mevrouw Judith Hopster is in heel 2017 de bestuurder van Stichting Malkander. 

Het tweede jaar na de fusie weet Malkander met een vrijwel neutraal resultaat te eindigen. Weliswaar is voor het welzijnswerk een klein negatief resultaat te melden, maar na aftrek van incidentele transitiekosten is sprake van een klein positief resultaat. 

Terugblik 2017

Het tweede jaar na de fusie weet Malkander met een vrijwel neutraal resultaat te eindigen. Weliswaar is voor het welzijnswerk een klein negatief resultaat te melden, maar na aftrek van incidentele transitiekosten is sprake van een klein positief resultaat. Afgelopen jaar is voor Malkander toch ook niet een makkelijk jaar geweest. Na diverse extra inspanningen die zijn geleverd op het gebied van de transitie in het maatschappelijke veld, en inzet en training van medewerkers is de organisatie, nog steeds in ontwikkeling. In 2017 zijn ook voorbereidingen getroffen voor een reorganisatie binnen Malkander om de opdracht die Malkander heeft sinds haar fusie nog beter te kunnen volbrengen. De betrokkenheid bij en inzet voor het sociale domein in de Edese maatschappij van alle medewerkers binnen Malkander, hebben kunnen leiden tot de goede resultaten van 2017. 


Dankwoord
De Raad van Toezicht is onder de indruk van de vele (extra) activiteiten die Malkander met succes heeft ondernomen in 2017, in een periode van transitie, waarin partijen in het maatschappelijke veld (nog) zoekende zijn naar goed passende inzet en onderlinge verhoudingen. Daarnaast heeft de RvT veel waardering voor de medewerkers, alle vrijwilligers, het managementteam en de bestuurder voor hun enthousiaste inzet, de behaalde resultaten en ambities voor de komende jaren. De Raad wenst Malkander veel succes toe in het nieuwe jaar.

Henk Prins
Voorzitter RVT