Vrijwilligerswerk

Nuldelijn: het samenbregen van vrijwilligersorganisaties

Administratieve ondersteuning
“In 2017 waren er op het gebied van administratieve ondersteuning een aantal organisaties heel actief. Er zijn vier verschillende loketten van vier verschillende organisaties met vrijwilligers. Twee keer per jaar organiseren we een bijeenkomst waar al die vrijwilligers samenkomen met consulenten van de gemeente erbij. Dan hebben we het over hoe het gaat, wat ze tegenkomen, of er nieuwe ontwikkelingen zijn en waar ze elkaar mee kunnen helpen. Zo hebben ze contact en kunnen ze waar nodig afstemmen.”

Scholingsaanbod
Ook biedt Malkander scholing aan voor vrijwilligers. Twee keer per jaar kunnen vrijwilligers zich inschrijven voor workshops en trainingen. Daniëlle:“De vraag naar scholing is heel groot en wordt hoog gewaardeerd. Het aanbod wat we hebben in het voor- en najaar zit hartstikke vol en de reacties zijn heel positief. Dat zijn allemaal ingangen die we gebruiken om meer samenhang in de nulde lijn te krijgen. We kijken daarbinnen waar de mogelijkheden zitten om mensen te laten samenwerken.”

Digihulploket
“Verder hebben we vorig jaar het Digihulploket gerealiseerd. Dit is een loket op het werkplein van de gemeente Ede, waar vrijwilligers burgers helpen bij het aanvragen van zaken die je via internet bij de gemeente kunt regelen. Voorbeelden hiervan zijn het invullen van digitale formulieren en het aanvragen van inkomensregelingen. Het Digihulploket was een verzoek van de afdeling inkomen- en schuldhulpverlening van de gemeente. Wij zijn toen een vrijwilligersproject gestart om een deel van die werkzaamheden door vrijwilligers te laten doen. We hebben vrijwilligers gezocht en getraind. De vrijwilligers zitten elke vrijdag op het werkplein van de gemeente en hebben constant klanten. Dit is een goed voorbeeld van het samenwerken tussen vrijwilligers en beroepskrachten”

Taalhuis Ede
“Vorig jaar is het Taalhuis Ede van start gegaan. Malkander heeft het voortouw genomen om alle organisaties die iets met taal doen bij elkaar te brengen. Cultura speelt daar een grote rol bij en ook vluchtelingenwerk is daarbij betrokken. Die samenwerking is uiteindelijk het Taalhuis Ede geworden. Cultura is nu eigenaar van het Taalhuis. Malkander is deelnemer in de stuurgroep. We verbinden aanbod, vindplaatsen en signalen met het Taalhuis. We werven vrijwilligers, geven advies, koppelen vrijwilligers aan bestaande taalactiviteiten in de wijken en zorgen voor scholing.”

Onze rol is het verbinden van organisaties en het verbinden van aanbod. Want je kan beter aanbod hebben als de organisaties samenwerken. Bijvoorbeeld door het weghalen van overlap en het afstemmen wie waar goed in is.

Daniëlle Bor, sociaal werker bij Malkander,