Ontmoeten

Dementie, een verzamelnaam voor 50 verschillende hersenaandoeningen. Ongeveer 260.000 mensen in Nederland lijden aan dementie. De meeste van hen wonen met begeleiding thuis. Malkander biedt op diverse manieren ondersteuning aan dementerenden en hun naasten.

Omgaan met dementie

Cursus ‘Omgaan met dementie’
Malkander organiseerde de cursus ‘Omgaan met dementie’. De cursus gaat onder meer over het verloop van dementie, het veranderende gedrag en de rol van de mantelzorger. In 2017 namen 27 cursisten deel. 

Voorlichting
In samenwerking met Alzheimer Nederland organiseerde Malkander in de Al Mouahidin moskee een voorlichting voor vrouwen over de eerste signalen van dementie en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast was er in Bennekom een bijeenkomst in het kader van dementievriendelijke gemeente. Bovendien waren er diverse informatiemarkten, waar Malkander specifieke vragen over dementie beantwoordde, zoals bij de voorstelling van ‘Dag Mama’ in het Akoesticum en de Senioren Informatiemarkt, gehouden in Cultura. 

Scholing vrijwilligers
Samen met de casemanager van woon- en zorgcentrum Bethanië gaf Malkander scholing aan 40 vrijwilligers van Bethanië en Wicherumloo.


In de wijk
De sociaal werkers van Malkander pakken individuele vragen vanuit de wijk op en geven op een laagdrempelige manier informatie aan burgers over de eerste signalen van dementie. Desgewenst schakelt Malkander de juiste professional in om ondersteuning te bieden in die situaties waar dat nodig is. 

Een dag mee met ...

Hazel Hageman

HazeL Hageman is sociaal werker bij Malkander. 
Zij heeft als focuspunt vrijwilligers, vrijwilligersvacaturebank en alles wat daar mee te maken heeft.

Malkander De Broek-Akker

Bewonersgroep Kleefsehof

Een prettige leefomgeving

Buurtcentrum De Kolk

Seniorenmarkt in Cultura

Een krantje lezen aan de stamtafel, aanschuiven bij de Open Eettafel, genieten op het terras, deelnemen aan een activiteit, het organiseren van een activiteit, dit alles is mogelijk in ontmoetingsplek De Broek-Akker aan de Hof van Sint Pieter in Bennekom.

Bewonersgroep Kleefsehof organiseert activiteiten voor bewoners van de ouderenflats aan de Kleefsehoek in Ede. De bewonersgroep werkt aan het creëren van een grotere ontmoetingsruimte, zodat zij nog meer activiteiten kunnen organiseren voor de bewoners.

Bewoners van de Langenhorstflat in Ede willen hun woonomgeving prettiger maken voor henzelf en voor hun kinderen. Daarnaast is er behoefte aan onderling contact en een aanbod van activiteiten. 

Malkander helpt buurtcentrum De Kolk door wensen uit de wijk te signaleren en in te brengen. De Kolk bruist van de activiteiten: met een goed gevuld weekprogramma  weten vele mensen hun weg naar het centrum te vinden. 

Op 6 oktober 2017 vond de Seniorenmarkt, voorheen beter bekend als de Lentemarkt, plaats. De seniorenmarkt is een laagdrempelige manier om senioren te informeren over een groot scala aan activiteiten.

Een goed gesprek begint vaak met een bakje koffie of een kopje thee. Dit is dan ook de gedachte achter de methode ‘Bakkie en Beppen’ die Malkander toepaste in zowel appartementencomplex Eikelakkers als appartementencomplex Sienna in Ede. ‘Bakkie en Beppen’ verbindt mensen met elkaar en zorgt voor meer sociale contacten en het doorbreken van de dagelijkse sleur en vereenzaming. Waar in appartementencomplex de Eikelakkers de sociale cohesie al relatief groot was, bleek die in appartementencomplex Sienna nauwelijks aanwezig te zijn. Inmiddels zijn er met regelmaat bijeenkomsten in de ontmoetingsruimte en zijn er meerdere vrijwilligers actief om die te organiseren en in goede banen te leiden. Een mooi resultaat, waaruit blijkt dat ‘Bakkie en Beppen’ mensen echt samen brengt.

‘Bakkie en Beppen’ 
brengt mensen samen