Ontmoeten

Malkander kent de 
behoefte en de signalen 
vanuit de buurt.

Teresa Hol

Laagdrempelige ontmoetingsplekken 
in de gemeente Ede: 2017 gaf de voorzet

In 2017 startte het project laagdrempelige ontmoeting, een thema dat hoog op de agenda van de gemeente Ede staat. “Laagdrempelige ontmoeting is ontmoeting met een steunstructuur van professionals en vrijwilligers waar inwoners aan deel kunnen nemen. Mensen kunnen op een ontmoetingsplek terecht om andere mensen te leren kennen, activiteiten te doen, hun talent in te zetten, een vraag te stellen of om ondersteuning te ontvangen”, vertelt projectleider Karin Klopman.

Beginnen bij het begin
Karin Klopman startte in 2017 als projectleidster laagdrempelige ontmoeting. Ze is gepositioneerd bij Malkander, omdat Malkander een grote rol speelt in de verbinding van allerlei partijen in Ede. “We willen in de laagdrempelige ontmoeting voortbouwen op wat er al is aan sociale infrastructuur, zoals steunpunten, buurt-, wijk- of dorpshuizen of zorgorganisaties. Dit zijn plekken die zich goed lenen om door te ontwikkelen tot laagdrempelige ontmoetingsplek”, aldus de projectleider. Na de inventarisatie van welke fysieke plekken er al zijn en het inzicht waar mensen wonen met ondersteuning vanuit de WMO, ging Karin in gesprek met de zorg- en welzijnsorganisaties en de verschillende ontmoetingsplekken. “Om een beeld te krijgen van wat er allemaal al gebeurt. En om in gesprek te gaan over hoe we gezamenlijk invulling gaan geven aan het concept ‘Laagdrempelige ontmoeting’. Dat leidde tot vier pilots met werkgroepen die zijn gestart in januari 2018. Daarbij zitten we nu in de fase dat we concreet uitvoering geven aan de verschillende pilots. Hier is in 2017 naar toe gewerkt. We merkten dat het tijd vraagt om elkaar te leren kennen en op dezelfde golflengte te komen wat betreft het concept.”

Eyeopener
“Een eyeopener was dat het niet vanzelfsprekend was dat mensen hierover met elkaar om de tafel zitten. Dat we überhaupt zo met zijn allen om de tafel zitten is toch best wel bijzonder. Uiteindelijk  gaat het er om hoe we in de gezamenlijkheid iets kunnen betekenen voor inwoners. Je eigen belangen parkeren en werken vanuit het gezamenlijk belang van de inwoner. Daar heeft iedereen vanuit zijn eigen rol en expertise wat anders in te bieden. De buurthuizen en steunpunten kunnen heel goed faciliterende plekken zijn. Maar zij hebben de anderen nodig om helder te krijgen wat de behoeften zijn van mensen die nu niet bij hen binnenkomen. Malkander kent de behoefte en de signalen vanuit de buurt, we weten wat er allemaal al is en wat vragen van inwoners zijn. Wij brengen dit ook in binnen de werkgroep, zodat we gezamenlijk ontwikkelen op de behoeftes die er zijn.”

Winst 2017
“De grote winst van 2017 is dat partijen elkaar hebben leren kennen, samen om de tafel zitten en beeld hebben van wat we afzonderlijk van elkaar doen. Dit proces was nodig om met elkaar concrete stappen te kunnen gaan zetten. We werken aan de relaties.“

Partijen verbinden
Yvonne van Silfhout is sociaal werker bij Malkander en vanuit haar functie betrokken bij project ‘Laagdrempelige ontmoeting’.

“Ik kijk vanuit Malkander voor Ede Veldhuizen en Bennekom. We zijn nagegaan wat er allemaal al is in de ontmoetingsplekken van Malkander. Dat bleek al aardig aan te sluiten bij de gedachte waarop we een laagdrempelige ontmoetingsplek willen starten. In Ede Veldhuizen is bijvoorbeeld al een huiskamer twee dagen in de week voor een beperkte groep. Die willen we graag uitbreiden. Nu is die meer voor senioren maar er zijn ook vast wel jongeren die naar een ontmoetingsplek willen. Dan bedenken we hoe we die partijen kunnen verbinden, jong en oud. En we kijken vanuit de wijken, wat is daar al en hoe kun je die aanhaken. We kijken dus eigenlijk vanuit een wat bredere kring, dat is waar Malkander sterk in is. Daarbij bedenken we ook hoe we lokale bedrijven erbij kunnen betrekken, wat ze kunnen bieden in het kader van maatschappelijk ondernemen. Zo laten we zien dat wanneer je binnen een ontmoetingsplek iets met z’n allen organiseert, daar een heleboel winst valt te halen. Wij kijken dus erg breed.” Over de kracht van Malkander in project ‘Laagdrempelige ontmoeting’ vertelt Yvonne: “Malkander is in alle wijken te vinden met vaste gezichten. We kennen de bewoners in de wijk, we weten welke activiteiten- of bewonerscommissies in de wijken aanwezig zijn en welke ideeën er leven in de wijken. Door in de wijk te zijn  weet je wat er speelt en waar behoefte aan is. Daarbij komt dat Malkander binnen de wijken al veel doet. Wij luisteren naar de vraag van de inwoner en proberen hier op in te spelen.”

Vallen en opstaan
Corrinne van Pommeren werkt bij Careander als ambulant begeleider en coördinator van ‘de Boshoek’, een ontmoetingsruimte van Careander. Careander is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

“Karin benaderde mij met de vraag of het ook wat voor ons zou zijn om mee te werken aan de laagdrempelige ontmoetingsplekken. Careander organiseerde namelijk al activiteiten die onder laagdrempelige ontmoeting vallen. En omdat wij ook meer samen willen werken met andere partijen, ben ik vanuit mijn team naar voren geschoven om hier tijd in te steken. Toen kwam ik bij een werkgroep en hebben we met een aantal hele uiteenlopende organisaties nagedacht over waar behoefte aan is in de buurt”, vertelt Corrinne.

“Het grootst behaalde resultaat van 2017 zijn de gemaakte verbindingen. Er zijn een paar kartrekkers die bereid zijn om buiten de deur te kijken. Om verder te kijken dan de eigen organisatie lang is en de samenwerking op te zoeken. 2018 moet het jaar worden dat er ook echt wat ontwikkeld wordt. Met vallen en opstaan kijken we wat haalbaar en reëel is en daarbij proberen we ook wel wat kleiner te denken. Het hoeft niet meteen de halve buurt te zijn. Heb je vijf mensen bij elkaar, dan is het ook goed. Wat ik in dit project ontzettend goed vind van Malkander is dat eerst de kaders en doelstellingen duidelijk zijn gesteld. Zodat iedereen weet waar we het over hebben. Dat maakt het helder, je weet waar je mee bezig bent.”

 Uiteindelijk  gaat het er om hoe we in de gezamenlijkheid iets kunnen betekenen voor inwoners.

 Zo laten we zien dat wanneer je binnen een ontmoetingsplek iets met z’n allen organiseert, daar een heleboel winst valt te halen.

 Het hoeft niet meteen de halve buurt te zijn. Heb je vijf mensen bij elkaar, dan is het ook goed.