Thuis en buurt

Iedere dinsdagmiddag en dinsdagavond geven 15 vrijwilligers van kerken de Open Hof en de Ark in Veldhuizen taalondersteuning in de Open Hof. Doordat de deelnemers, met de hulp van de vrijwilligers, zich ontwikkelen in de Nederlandse taal, hebben zij meer mogelijkheden in het maken van (vriendschappelijk) contact, het halen van het inburgeringsexamen, het doen van vrijwilligerswerk, het volgen van een opleiding en het vinden van een baan. 


Taalondersteuning
in de Open Hof

Malkander geeft ondersteuning aan zowel de vrijwilligers als de deelnemers en heeft een coördinerende rol in het geheel. Daarnaast onderhoudt Malkander contact met organisaties die ook betrokken zijn bij integratie van nieuwkomers, zoals Vluchtelingenwerk en het Taalhuis. De deelnemers van de taalondersteuning bestonden eerst voornamelijk uit Eritrese mensen, maar door de samenwerking met het Taalhuis is dit uitgebreid naar andere nationaliteiten. Dankzij de tijd, trouw, energie en het enthousiasme van de vrijwilligers heeft dit initiatief een opbouwend effect en is het een welkome aanvulling bij de integratie
van nieuwkomers.

Buurthuis De Schakel in Lunteren organiseerde in 2017 tal van leuke activiteiten. Variërend van bingo’s met maaltijden tot kerstbijeenkomsten met buffet. Activiteiten waarvoor veel vrijwillige inzet nodig is.

Het organiseren van de activiteiten is steeds meer in handen komen te liggen van de SSCVL (Stichting Sociaal- Cultureel Vormingswerk te Lunteren). Malkander ondersteunde de vrijwilligers, verenigd in een door Malkander vormgegeven activiteitencommissie. Met gemiddeld zo’n 50 deelnemers, zijn de activiteiten goed bezocht. In 2018 wordt in verband met onder meer de hoge leeftijd van de vrijwilligers, de activiteitencommissie ontbonden. De vrijwilligers blijven daarentegen wel nadrukkelijk betrokken bij activiteiten in buurthuis De Schakel. 

Activiteiten 
buurthuis 
De Schakel

Huiskamer verzelfstandigd

Eind 2017 heeft Malkander de organisatie hiervan losgelaten en is deze verzelfstandigd. Daarentegen begeleiden de sociaal werkers Malkander de betrokken vrijwilligers op allerhande onderwerpen en komen ze met regelmaat ‘op de koffie’ om binding te houden met onder meer de bezoekers en de activiteiten die worden georganiseerd. 

Janine Lenting is samenleveningscoach bij Malkander en nauw betrokken bij de Pilot Ede-West.