Thuis en buurt

Malkander is erg ingesteld op het leggen van verbindingen. Onderling in het wijkteam, maar ook tussen bewoners en organisaties.

Sanne Lut

Samenwerken aan de hand
van de gebiedsagenda

Malkander werkt met gebiedsteams. Deze teams met sociaal werkers werken in specifieke gebieden binnen gemeente Ede. Elk gebied werkt met een eigen gebiedsagenda. Burgercoach Sanne Lut werkt in gebied Ede centraal en vertelt over de gebiedsagenda. 

jaarverslag 2017

Thuis en buurt

“Ik hoor bij het wijkteam van Ede Centraal. Daarin zitten de wijkagenten, handhaving, Woonstede, Sportservice, het CJG, Youth For Christ, het sociaal team en Malkander. Wij hebben als wijkteam de taak om aan het gebied te werken, samen met de mensen uit dat gebied. Daarom is er een gebiedsagenda opgesteld. In de gebiedsagenda staan doelen waar we aan willen werken binnen het gebied Ede centraal.” De doelen op de gebiedsagenda zijn verdeeld in de thema’s: veiligheid, woonomgeving, jeugd, senioren en zelfredzaamheid. “Onder de thema’s staan geen specifieke doelen maar overkoepelende doelen, waar het hele wijkteam wat in kan betekenen. Zo staat er onder ‘veiligheid’ bijvoorbeeld als doel ‘bewoners en ondernemers voelen zich veilig in hun woon- en leefomgeving en vinden deze schoon en aantrekkelijk’. Dat is heel breed en daar kunnen we in het wijkteam allemaal wat in betekenen. We werken gezamenlijk aan de gebiedsagenda en weten elkaar te vinden wanneer we iets voor elkaar kunnen betekenen.”

Van en voor bewoners
Het wijkteam is er voor de bewoners in de wijk en weet wat er speelt. De gebiedsagenda is dan ook gebaseerd op de behoeften van de bewoners. “De gebiedsagenda wordt gemaakt door mensen die in het wijkteam werken, met zoveel mogelijk input van de bewoners van Ede. Want het moet iets zijn van en voor de bewoners, met punten waar de bewoners iets aan hebben. In het wijkteam hebben we allemaal de functie om te signaleren wat er in de wijk speelt. En iedereen heeft zijn eigen manieren om informatie te krijgen over wat er in de wijk speelt. Als ik heel veel huisbezoeken doe en ik constateer dat er veel mensen eenzaam zijn, dan is dat een signaal en ondernemen we actie”

Verbindingen leggen
“Malkander is erg ingesteld op het leggen van verbindingen. Onderling in het wijkteam, maar ook tussen bewoners en organisaties. Als veel senioren eenzaam zijn en we willen ook wat met jeugd die zich nuttig kan maken, kijken we of daar een gezamenlijke oplossing voor is. We zijn continu die verbinding aan het leggen.”

Samenwerking
“Wij hebben structureel een wijkteamoverleg waarbij we bij elkaar zitten en bespreken wat er speelt. Zo houden we elkaar op de hoogte en zoeken we gemakkelijk de samenwerking op. Als ik bijvoorbeeld bij een burenruzie gevraagd wordt, dan betrek ik daarbij ook de wijkagent. Maar ook andersom kan het zo zijn dat de wijkagent Malkander inschakelt. We weten elkaar te vinden en er is een nauwe samenwerking, zodat we veel kunnen betekenen voor de bewoners. Wijkcentrum De Wiekslag is de uitvalbasis voor mensen uit het wijkteam. Het is daarom makkelijk contact leggen met elkaar.“

Bewonersinitiatieven
Onder het thema ‘woonomgeving’ staat het doel ‘bewoners vinden hun woon- en leefomgeving schoon en aantrekkelijk’ op de gebiedsagenda. Hier valt het onderwerp bewonersinitiatieven onder. “In 2017 heeft Malkander veel ondersteund in het opzetten van bewonersinitiatieven. In de wijk werd geconstateerd dat meerdere mensen iets wilden betekenen voor de wijk of iets wilden verbeteren in de wijk. Malkander brengt die mensen dan bij elkaar en coördineert het proces. We adviseren mensen over zaken als bij wie ze terecht kunnen en wat voor regelingen er allemaal bestaan waar ze misschien wel aanspraak op kunnen maken. Zo is er bijvoorbeeld vorig jaar een hondenspeeltuin gerealiseerd. En het past niet alleen onder het thema ‘woonomgeving’, maar ook onder ‘zelfredzaamheid’. De bewoners willen iets, wij ondersteunen dan, maar ze realiseren het wel zelf.”

De gebiedsagenda moet iets zijn van en voor de bewoners.

Sanne Lut