Veel mensen zijn 
erg blij met Malkander (en wij met hen)!

Judith Hopster

Voorwoord

Vernieuwing in het sociaal domein