In 2019 bieden we zoveel mogelijk hetzelfde als dit jaar, met daarnaast extra aandacht voor: 

  • de balans tussen werk en mantelzorg
  • kinderen/jongeren met mantelzorgtaken/jonge mantelzorgers 

Werk en mantelzorg
Gemiddeld combineert een op de zes mensen werk met zorgtaken thuis. Het is niet altijd gemakkelijk om werk te combineren met intensieve zorgtaken. De uitdaging is te onderzoeken wat jou op het werk kan helpen, om te zorgen voor een zo goed mogelijke balans. Iedere zorgsituatie is anders en vaak is er meer mogelijk dan je denkt! Soms is dat een verlofregeling, maar vaak gaat het meer om de persoonlijke afspraken die je samen met leidinggevende maakt. Denk aan bellen tijdens werktijd, thuis werken, aandacht en begrip vanuit de werkgever en collega’s.

Jonge mantelzorgers
Gemiddeld groeit 1 op de 4 jongeren op met zorg thuis. Denk aan een ouder met depressie, of een broer met autisme of een zus met een chronische ziekte. Daarom willen we ons meer richten op jonge mantelzorgers in de leeftijd tot 24 jaar. De jongerenwerkers van Malkander gaan hier mee bezig. Zij verdiepen zich in hoe we deze jongeren kunnen vinden, wat ze nodig hebben en wat Malkander voor ze kan betekenen. 

We werken zoveel mogelijk met de principes van Mezzo, (de landelijke vereniging voor mantelzorgers): Vinden, Verbinden, Versterken en Verlichten. 

Vinden 
Het bijzondere en ook onhandige aan mantelzorg, is dat mensen zich veelal niet herkennen in de term. We horen vaak “ik voel me geen mantelzorger. Ik ben gewoon partner, zoon/dochter, vader of moeder”. Omdat je een persoonlijke band hebt met de ander, ga je als vanzelfsprekend doen wat nodig is. Alles wat meer zorg of begeleiding is, dan voor iemand die gezond is, noemen we mantelzorg. Dat doen dus heel veel mensen: ongeveer één op de drie in Nederland en meer dan 28.000 mensen in Ede. Een klein deel hiervan is intensief bezig met zorgen, ongeveer 4000 Edese inwoners. Zij zorgen meer dan 8 uur per week en voor langer dan drie maanden voor hun naaste. Het is fijn als zij de weg leren kennen en weten waar ze hulp kunnen vragen. Verbinden: door cursussen, bijeenkomsten, contacten via social media. Maar ook doordat professionals steeds meer oog krijgen voor niet alleen de cliënt, maar ook de mensen rondom de cliënt, door onze voorlichtingen en nieuwsbrieven. En ook door werkgevers te attenderen op de kansen van aangepast personeelsbeleid. 

Versterken 
We vinden het essentieel dat mantelzorgers serieus worden genomen in de samenwerking met professionals en andere partijen. Organisatie- bedrijfs- en gemeentebeleid zijn daarbij belangrijke instrumenten om dit te borgen.

Verlichten
Door samen te zoeken naar oplossingen tijdens persoonlijke gesprekken. Dit kan met iemand van Malkander, maar mooier is als dat dichtbij kan, met iemand die al bij jouw situatie betrokken is en op de hoogte is van verschillende mogelijkheden. We kennen veel vrijwilligersorganisaties en weten wat deze kunnen betekenen. Ook kan een passende indicatie helpen om de zorg te delen en het beter vol te houden. Of misschien door de inzet van een netwerkcoach, die meedenkt over afspraken binnen de familie, het aanhalen van oude vriendschappen of hoe je opnieuw naar de vereniging of koor kunt gaan.


NIEUWSBRIEF

MANTELZORG

TIPS

Vooruitblik 2019

BOEK

De Mantelzorgwijzer, zorgen doe je niet alleen, is een informatieboek voor de mantelzorger. Het boek helpt je om de weg te vinden in je mantelzorgrol, zorg en welzijn en met de instanties waarmee je te maken krijgt. Er zijn drie delen: Zorgen voor de ander, In de regelstand en En nu jij. Als mantelzorger ga je als eerste in de doestand. Je gaat je verdiepen in de ziekte en de gevolgen daarvan. Welke hulp en ondersteuning heb je nodig? Wat is er mogelijk op het gebied van zorg en welzijn? Daarna volgt de regelstand. Hoe regel je die hulp en ondersteuning en met welke instanties heb je te maken? Als mantelzorger plaats je jezelf op de tweede plaats. Maar wat betekent de ziekte en het verzorgen van de ander voor jou? Je staat stil bij wat deze verandering met jou doet en wat jouw behoeften zijn. Het is jouw keuze hoe je daarmee omgaat, om te zorgen voor meer balans in je leven. Bestellen via: info@kickadvies.nl.

 Over de schrijver
Agnes Lagerweij van Kick Advies is communicatietrainer, trainingsacteur en ervaringsdeskundige. Zij heeft zelf ervaren dat het mantelzorgleven niet altijd meevalt. De illustraties zijn van Anne Marie Potmeer.

Titel: De Mantelzorgwijzer - zorgen doe je niet alleen
Auteur: Agnes Lagerweij 
ISBN: 978-90-828003-1-9
Verkoopprijs: €12,50 

De Mantelzorgwijzer   zorgen doe je niet alleen