Wat werkt voor mij

In nauwe samenwerking met de gemeente, voerde Malkander begin dit jaar de mantelzorgcampagne ‘Wat werkt voor mij’. Het doel van de campagne was mantelzorgers te laten zien dat ze er niet alleen voor staan.  

De campagne kreeg letterlijk een gezicht door de vier ambassadeurs. Vier mantelzorgers met elk hun eigen verhaal. Zowel op de website als op Youtube en Facebook zijn deze persoonlijke verhalen gedeeld. Voor veel mantelzorgers heel herkenbare verhalen, maar tegelijk ook heel anders, zoals iedere mantelzorg situatie uniek is. En iedere mantelzorger tegen andere specifieke knelpunten aanloopt. De centrale vraag in de campagne was dan ook ‘Wat werkt voor jou?’, waarmee Malkander duidelijk maakt dat ook mantelzorgondersteuning maatwerk is.


Mantelzorgwijzer

Kijk op www.watwerktvoormij.nl en bekijk de Mantelzorgonder-steuningswijzer om te ontdekken wat voor jou werkt. Daarnaast kun je je aanmelden voor de (besloten) Facebookgroep ‘watwerktvoormij, waarin je met andere mantelzorgers in contact kunt komen, vragen kunt stellen, ervaringen kunt delen en zo meer. 

Speciaal voor de campagne ontwikkelde Malkander de Mantelzorgwijzer.


NIEUWSBRIEF

MANTELZORG

MANTELZORGCAMPAGNE