NIEUWSBRIEF

MANTELZORG

IN HET KORT


Onmisbaar

Altijd op afroep beschikbaar

U zorgt, u regelt, u steunt en u doet

de mantel der liefde, wat staat hij u goed

 

Liefde is uw motor

Compassie uw kracht

Nooit geweten dat u dit kon

Nooit van uzelf gedacht

 

Misschien maar voor even

Misschien een heel leven

Onuitwisbaar is de afdruk van uw bestaan

Onvergetelijk is wat u voor uw dierbare hebt gedaan

 

En al lijkt het soms onbegonnen werk

Het zorgt ook voor verbinding, ja, liefde maakt sterk

Onmisbaar

Op afroep beschikbaar

Dank voor alles wat u doet

De mantel der liefde, wat staat hij u goed.


Margreet Ridder

Willemien Vreugdenhil (39) is wethouder in de gemeente Ede. Ze is onder meer verantwoordelijk voor Welzijn en Wijkaanpak. Als wethouder hoort ze graag van Edenaren persoonlijk wat hen bezig houdt. In haar vrije tijd houden haar vier kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar háár bezig. Willemien is een familiemens, houdt van zingen en muziek en trekt er graag op uit in de Edese natuur.

Wat als?


NRC Handelsblad heeft de laatste tijd een aardige serie genaamd ‘wat als’?. Wat als er morgen geen insecten meer zijn? Wat als we de democratie afschaffen? Wat als we stoppen met vlees eten? De krant beschrijft scenario’s waarin beschreven wordt hoe het afschaffen van de democratie of het overstappen naar een min of meer vegetarisch land de samenleving verandert. Vragen over ‘grote, wereldwijde ontwikkelingen’, aldus NRC, want voor minder doen ze het op de redactie van de kwaliteitskrant niet.

Ik ben dus bang dat de vraag ‘Wat als alle mantelzorgers er morgen mee stoppen?’ niet snel aan bod komt. Terwijl dat toch ook enorme impact zal hebben op onze samenleving.

Want stelt u zich eens voor: u doet het niet meer. Wat gebeurt er dan? Ik verwacht eerlijk gezegd een hoop ellende. Enerzijds mensen die buiten de boot vallen en domweg niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. Anderzijds zal de overheid ongetwijfeld een goedbedoelde poging ondernemen om professionele mantelzorg te organiseren. Ik voorspel een hele reeks van toetsingskaders, aanbestedingen en geleerde mensen die druk zijn met het opstellen van kwaliteitscriteria. Want wat ís dat eigenlijk, goede mantelzorg? En natuurlijk zullen we geconfronteerd worden met gierend uit de klauw lopende kosten. Maar liefst 4,4 miljoen Nederlanders zorgen voor een naaste. Al die uren omzetten in professionele hulp is bijna ondenkbaar.

Waar het scenario van een land dat bijna geen vlees eet nog wel enigszins voorstelbaar is, is een scenario waarin de democratie in Nederland wordt afgeschaft wat mij betreft echt onvoorstelbaar. Het scenario van de stoppende mantelzorger zit er tussenin: we kunnen er ons allemaal een voorstelling bij maken, maar het is totaal ongewenst.

Want als ik van één ding overtuigd ben, is het dat mantelzorg ook veel béter verleend kan worden door mensen zoals u. U weet immers het beste waar uw geliefde, uw buurvrouw of familielid behoefte aan heeft. En gelukkig zijn nog steeds enorm veel mensen bereid en in staat om mantelzorg te verlenen. Ik besef ook dat dat niet altijd vanzelf gaat. Daarom biedt de gemeente Ede ook mantelzorgondersteuning: we willen graag die zaken die u zelf al doet versterken ondersteunen. Daar wil ik me de komende jaren in de hele sociale basis in Ede sterk voor maken: goede ondersteuning bieden voor mensen die zich belangeloos inzetten.

wethouder Willemien Vreugdenhil
Malkander zet zich in om mantel-zorgers te steunen, zodat zij kunnen blijven zorgen zoals ze dat graag zelf willen. Dit doen we op verschillende manieren en vlakken. Hieronder een paar voorbeelden.


Hulp bij het huishouden
De gemeente Ede biedt via Malkander twee uur hulp per week in het huishouden aan voor mantelzorgers die (te)veel op hun bordje hebben. Omdat het tijdelijke steun is, is het belangrijk om na te denken of er andere hulp gevonden kan worden. In 2018 hebben tot 1 november 194 mantelzorgers voor het eerst hulp gekregen bij het huishouden. Daarnaast hebben 128 mensen nog een half jaar verlenging gekregen van de hulp, om nog wat extra tijd te krijgen om zaken te regelen.

Bijeenkomsten voor mantelzorgers in 2018
We houden driemaal per jaar de Cursus Omgaan met Dementie (4 bijeenkomsten) samen met Dementie Gelderse Vallei. Dit jaar zijn we samen met MEE Veluwe begonnen met het NAH Trefpunt (6x). Een ontmoetingsplek voor iedereen met NAH en hun mantelzorgers/familie. Samen met Indigo hebben we een cursus Psychische problemen in de familie (6 bijeenkomsten) aangeboden. En ook is er tweemaal de workshopserie ‘Ik ben er ook nog’ (6 bijeenkomsten) geweest. Voor mantelzorgers van iemand met dementie zijn we een gespreksgroep gestart, die doorloopt tot volgend jaar. Een vooral gezellige en ontspannende activiteit waren een dagje Openluchtmuseum en de Afternoon Tea in het kader van de Dag van de Mantelzorg. Want ontspannen en genieten is belangrijk om met aandacht en liefde te kunnen blijven zorgen.

Voorlichting/bewustwording
Malkander zet zich in om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen door voorlichtingen. Dit doen we bij (thuis)zorgorganisaties, kerken, verpleeghuizen, diverse professionals tijdens cursussen of theatervoorstellingen. We stimuleren aandacht voor het welzijn van cliënt én mantelzorger. We vertellen over regelingen en mogelijkheden, zodat professionals zo goed mogelijk mee kunnen denken met de mantelzorgers die ze tegenkomen. Dit doen we ook door een nieuwsbrief voor professionals.

Terugblik

Wat doet Malkander voor u?